Activiteiten

Kanaan Ministries Nederland richt zich op twee pijlers. Ten eerste organiseren we twee keer per jaar conferenties met het team van Amanda Buys uit Zuid-Afrika. Daarnaast bieden we verschillende cursussen aan vanuit het onderwijs van Kanaan Ministries Zuid-Afrika. De onderwerpen van de conferenties komen ook voor in het cursusaanbod, maar zullen zich scherper en actueler toespitsen op het geestelijke klimaat en de behoefte aan onderwijs in Nederland.