Journey2Freedom (J2F)

De Journey to Freedom (J2F) is een discipelschapscursus die helpt hoe je de reis door het leven kunt wandelen in relatie met Jezus. Dit wordt het ‘innemen van het beloofde land’ genoemd. Door het maken van deze geestelijke reis, mag je gaan wandelen in de volheid van het leven zoals Jezus dit bedoeld heeft, tot eer en glorie van Zijn naam. Het is niet alleen voor jezelf, maar ook voor de komende generaties. Zij worden vrijgezet en ontvangen daarmee de zegen van God, mede vanuit het voorgeslacht.

De reis begint met onderwijs over onze geestelijke mens en de unieke gaven die God een ieder heeft gegeven. Daarna gaan we verder kijken naar de belangrijke rol van de vader en de moeder in onze wandel naar volwassenheid. Vervolgens gaan we de strijd aan met zogenaamde ‘reuzen’ die ons gebonden houden. Dat kunnen er velen zijn. We zullen naar onderwerpen kijken als generatievloeken, de vruchtbaarheidscultus, afgoderij, ongoddelijke verbonden, bevrijding, geestelijke oorlogsvoering en hoe te wandelen in de vrijheid die Christus voor ons gekocht heeft. In deze cursus zullen we ook ingaan op het belang van heelheid en hoe om te gaan met emotionele beschadiging. Bevrijding aan de ene kant,  innerlijke genezing aan de andere kant.

 De J2F bestaat uit 40 DVD’s en 9 handboeken. De cursus is ontwikkeld om op je eigen tempo rustig door te nemen, maar het is natuurlijk ook mogelijk om de cursus in groepsverband te volgen. Hier zijn inmiddels goede ervaringen mee op meerdere plaatsen in Nederland.  

BELANGRIJK: De cursus is op dit moment alleen in het Engels te bestellen. Er wordt gewerkt aan een vertaling, maar dit zal helaas nog even duren.