Wie zijn wij?

De activiteiten van de stichting zijn tweeledig: Kanaan Ministries Nederland ondersteunt bij het opzetten van cursussen. Daarnaast worden er twee keer per jaar conferenties georganiseerd waarbij Amanda Buys met haar team in Nederland wordt uitgenodigd. De onderwerpen verschillen per keer, maar hebben altijd een raakvlak met het doel van de stichting en komen voor in het onderwijsaanbod van de cursussen.